Недела на грижа за стари лица

Flag_of_the_Red_Cross.svg

Почитувани,

По повод Неделата за грижа за стари лица,Јустиција ќе спроведе и ќе учествува во повеќе активности со Црвен крст на Република Македонија, Инклузива М, Црвен крст Куманово, Здружение на пензионери за периодот од 21.11.-24.11.2017 година.
Во прилог , агендата. Придружете ни се :)

ДЕН, ЧАС , АКТИВНОСТ, МЕСТО

21.11.2017 (вторник), во просториите на Црвен крст на Македонија, Скопје

10.00 – Прес конференција – Црвен крст на РМ
11.00 – Панел дискусија – Потреба за отворање сервиси за стари лица

23.11.2017 (четврток) , во просториите на Дом за стари лица – Зафир Сајто Куманово

11 часот – , активности на Црвен крст , дружење со стари лица,мерење на притисок и шеќер во крв

12. часот – Поделба на брошури за права на здравствена и социјална заштита на стари лица

Јустиција и Инклузива М , (Плоштад Куманово)

24.11.2017 (петок ) , пред Комерцијална банка на Плоштад, Куманово

9-10 часот – Акција на Јустиција , мерење на шеќер во крв и поделба на торбици, во соработка со волонтери лекари и сестри на Црвен крст Куманово

Јустиција , Инклузива М и Црвен крст Куманово

11 часот , Здружение на пензионери организира , шаховски турнир со волонтери на Црвен крст како и креативна работилница со жени, учење на помладите за изготвување на ракотворби

Со почит,
Јустиција