Дали и ако, зошто? Владата на Заев го укина средствата за Сојузот на Македонците со исламска вероисповед?

50

“Народно движење за Македонија и македонскиот народ се длабоко навредени, понижени и засрамени од одлуката на владата на Заев за стопирање на средствата кои на годишна основа се доделуваат од буџетот на Сојузот на Македонците со исламска вероисповед.

Со ваквата одлука премиерот Заев најдиректно удри врз оваа македонска организација чии поетоци датираат од 1972 година со промоција на книгата „Распукан бигор„ со единствена цел за осознавање, целосно интегрирање на македонците муслимани во матичниот македонски народ како и заштита и унапредување нма културните и националните вредности.”изјави Јанко Бачев на

http://www.ndm.org.mk/index.php?option=com_content&view=article&id=1328%3Asramno-i-zalosno-vladata-na-zaev-udri-po-makedoncite-muslimani&catid=84%3Asoopstenija&Itemid=131