Птицата има слобода да заборави на слободата – Чен Хсиу – Чен (陳秀珍) Тајван

14925313_679904968844187_6908600884348520983_n

20526056_832406700260679_3996755081678077982_n

Чен Хсиу-Чен (р. 1960), поетеса, дипломирала на Одделот за кинеска литература на Универзитетот Тамкан и била уредник во повеќе весници и списанија. Нејзините публикации вклучуваат есеј “Дневник за мојот син”, поезија “Стринг Ехо во шума”, “Маска”, “Неизвесен пејзаж”, како и кинеско-англиско-шпански тријазичната збирка поезија “Ветување”. Во поблиско време, учествуваше на Меѓународниот фестивал на поезијата во Формоза, во Тамсуи, Тајван во 2016 , на Меѓународен поетски саем на Кетк во Дака, Бангладеш, 2016 , Меѓународен поетски фестивал “Дит е Наим” во Тетово, Македонија, 2016  и  Капули Валејо и Су Терара во Перу, во 2017.

Превод од мандарински (кинески) на англиски, Куеи Шиен Ли,Тајван.

Ппревод од англиски на македонски јазик, Оливера Доцевска, Македонија

Winter II

 

For welcome the snow

the leaves

leave the vacancy of

 

whole mountain.

 

1998

 

Зима II

За добредојде на снегот
лисјата

ја напуштија празнината

на
целата планина.

1998 година

 

 

Promise

 

I promise

I dare to promise

I promise to you with my personality and my life

 

We promise

We dare to promise

We promise to you with our moral character and our prestige

 

The party promises to the people

The boss promises to the employee

The merchant promises to the customer

The man promises to the woman

The adult promises to the child

The honeybee promises to the flower

The wave promises to the beach

The wind promises to the leaves

The love promises to the eternity

The God promises to the soul

 

Promise

Promise

Promise

 

The bloody history has promised to the peace

 

1998

 

Ветување

Ветувам
Се осмелувам да ветам
ти ветувам со мојата личност и со мојот живот

Ветуваме
Се осмелуваме да ветиме
Ви ветуваме со нашиот морален карактер и нашиот углед

Партијата им ветува на луѓето
Шефот му ветува на работникот
Трговецот му ветува на купувачот
Човекот и ветува на жената
Возрасниот му ветува на детето
Пчелата му ветува на цветот
Бранот му ветува на брегот
Ветерот им ветува на лисјата
Љубовта и ветува за вечноста
Бог и ветува на душата

Ветување
Ветување
Ветување

Крвавата историја му вети на мирот

1998 година

 

The Bird Has Unlimited Freedom

 

The bird has freedom of unlimited unknown

The bird has freedom of eating without laboring

The bird has freedom of perching without selection

The bird has freedom of singing toward the prison

The bird has freedom of dancing before the master

The bird has freedom of shitting at any place

The bird has freedom of flying to and froм over stormy waves

The bird has freedom of nearsightedness

The bird has freedom of going weak at the legs

The bird has freedom of pecking out wings

The bird has freedom of forgetting love

The bird has freedom of forgetting enemy

Ah, the bird

is free

The bird has freedom of forgetting freedom

 

1998

 

Птицата има неограничена слобода

Птицата има слобода на неограничено непознато
Птицата има слобода да јаде без да работи
Птицата има слобода на умирање без избор
Птицата има слобода да пее наспротив затворот
Птицата има слобода на танцување пред господарот
Птицата има слобода на сечење на кое било место
Птицата има слобода да лета до и пред бурните бранови
Птицата има слобода на блискост
Птицата има слобода да има слабост во нозете
Птицата има слобода да ги крие крилјата
Птицата има слобода да заборави на љубовта
Птицата има слобода да заборави на непријателот
Ах, птицата
е слободна

Птицата има слобода да заборави на слободата

1998 година

 

Onion

 

Dissect your heart

drip my tears

a dilemma of love

 

1998

 

Кромид

Дисектирај го твоето срце
капни ги моите солзи
Дилема на љубовта

1998 година

 

 

Reading at Night

 

As the night curtain

falls all around

I open

the front page

to read a poem

with lip language

silently.

 

That front page as white

as thoroughly,

I read it thousand times

even ten thousand.

 

The length of

one poem

as measured is

an entire summer night

completely blue

in liquid state.

 

The poem

without one word

fulfills dense and numerous sweet

your name.

 

1998

 

Читање во ноќта

Додека завесата на ноќта
паѓа наоколу
Ја отворам
насловната страница
да прочитам песна
со јазикот на усните
тивко.

Насловната страна толку бела
колку темелна,
ја прочитав илјада пати
дури десет илјади пати.

Должината на
една песна
измерена со
цела летна ноќ е
целосно сина
во течна состојба.

Песната
без ниеден збор
го исполнува густо и безмерно слатко
твоето име.

1998 година