“Часот на самракот” – од авторот Куеи Шиен Ли (Kuei- Shien Lee), Тајван

17361708_10206519864474033_2258571489925030272_n

1909162_10200746239577019_966690298_o

Д-р Kuei-shien Lee – Куеи-шиен Ли е роден 1937 година.Тој е тајвански автор и поет.

Дипломирал на  Институтот за технологија во Таипеи.

Почнува да пишува песни во 1953 година,  а од 1976 година станува член на Меѓународната академија на поети на Англија .

Основач е на   P.E.N. Тајван во 1987 година кога  беше избран прво за заменик-претседател а потоа и за  Претседател на ПЕН Тајван.

Некои од неговите значајни награди се:

Korea’s Distinguished Asian Poet award (1994), the Rong-hou Taiwanese Poet Prize (1997), India’s Poets International Prize (2000), Taiwan’s Lai Ho Literature Prize and Premier Culture Prize (2001), the Michael Madhusadan Poet Award (2002), the Wu San-lien Prize in Literature (2004) and Poet Medal of the Mongolian Cultural Foundation (2005).

Во  2001 беше номиниран за  Нобелова награда за литература од страна на Академијата на меѓународни поети на Индија.

Добитник е на  Michael Madhusudan Poet Award од  Michael Madhusudan Academy(2002), Wu San-lien Prize in Literature(2004), Poet Medal from Mongolian Cultural Foundation(2005), Oxford Award for Taiwan Writers(2011)и Prize of Corea Literature(2013).

Познат е по пишување на продолжен стих во тајвански Hokkien и претставува влијателна фигура во тајванското литературно движење.

Неговиот ” Реквием Инцидент од 28-ми Фебруари” е поставен како музичко дело  во 2008 година од страна на композиторот Фан Лонг Ко, а неговите песни се преведени и објавени во Јапонија, Кореја, Канада, Нов Зеланд, Холандија, поранешна Југославија, Романија, Индија, Грција, Шпанија, Монголија и Русија. Исто така е преведен  во збирки на современа поезија од Италија и други европски земји.

Објавени дела :  “Собрани песни” во шест тома (2001), “Собрани Есеи” во десет  тома (2002), “Превод песни” во осум тома (2003), “Антологија на европската поезија” во 25 тома (2001 – 2005) и други, вклучувајќи ги и “Златен финансии на современата индиска поезија” (2005), во која песните од страна на претседателот APJ Абдул Калам се вклучени и др..

Присуствува на многу меѓународни фестивали поезија од кои во Куба, Е1 Салвадор, Кореја, Јапонија, Индија, Монголија, Никарагва, U.S.A.

Добитник е на книжевната награда KATHAK за 2016 година.

Ви проследуваме неколку од неговите песни од Збирката – “Часот на самракот”, во превод на Оливера Доцевска , од англиски на македонски јазик:

《黃昏時刻》英文部分

 

“The Hour of Twilight” 

 

              Poems by Lee Kuei-shien

Tower

    塔

 

The hour of twilight is coming

The woods cast a vast obscurity of dusk

Faraway behind the tower

 

Your soft hands search for the water source

which is disclosed behind the water mirror

like secluded path of an unpredictable season

 

Like the tower surrounded by obscurity

an eternal life stands quietly here

as if, ah, eventually from a deep source

the trees lift up toward the evening sky

 

When the faded sunlight roar away

dusk falls before your feet

Oh, your shadow must grow up

your soft searching hands

must also erect a lonely tower

 

1966

“Часот на самракот”

Песни од Куеи Шиен Ли –  Kuei-shien Lee

Кула

Часот  на Зајдисонцето доаѓа
Шумата ја фрли огромната неизвесност на самракот
далеку  зад кулата

Твоите меки раце трагаат по изворот на водата
откриен  зад воденото огледало

како осамен пат на непредвидливо годишно време
како кула опкружена од безначајност

вечниот живот стои тивко тука
како, што ако, ах, на крајот од длабокиот извор
дрвјата се подигнат кон вечерното небо

Кога избледената  сончева светлина крикнува далеку
самракот паѓа пред твоите нозете
О, твојата сенка треба да порасне
а твоите меки истражувачки раце
исто така мора да ја подигнат осамената кула

1966

 

Churchyard

Kathedrale, Chur

教堂墓園

 

Who leads me over here

to meet you enjoying the surrounding serenity

 

Sunshine of early spring and sound of sacred music

are endless fountain sprinkling onto

your catching palm

 

Eternal love of your parents again

lights two candles

The angels with tender wings on your tombstone

display the words “ RETO 1961-1962 ”

Roses, yellow chrysanthemums and violets

are your companions around you

 

Ah, your life exists forever

at the age of song and laughter

I can talk with you in your mother tongue

Ah, me too died once

yet unable to join you

in the state of eternal death

 

1967

 

Црква

 

  • Катедрала , Chur
    教堂 墓園

Кој ме доведе овде
да те сретнам уживајќи во околната ведрина

Сонцето на раната пролет и звукот на духовната музика
како непресушна фонтана  прскаат врз
твојата  дланка

Вечната љубов на твоите родителите повторно
пали две свеќи

Ангелите со нежни крилја на твојот надгробен споменик
ги испишуваат зборовите “РЕТО 1961-1962″

Рози, жолти хризантеми и темјанушки
се другарите кои те опкружуаат

Ах, твојот живот постои засекогаш
на возраст од песна и смеа
Можам да зборувам со тебе на твојот мајчин јазик

Ах, и јас исто така умрев еднаш
сеуште неспособен да ти се придружам
во состојбата на вечна смрт

 

1967

 

Un-singing Bird

不會歌唱的鳥

 

At first, it was just out of curiosity

observing the erection of steel framework

then the accomplishment of whole building

 

By day at the window, it displays terrible wolf teeth

by night at the window, it dances with devilish sharp claws

toward our nests

 

Because anxious our vocal cord is gradually stiffened

like a hollow old tree

Hence, people broadcast extensively :

The oscine is a kind of bird un-singing

 

1969

 

Птица која не пее

不會 歌唱 的 鳥

Отпрвин, само од љубопитност
го набљудувавме  подигањето на челичната рамка
потоа  достигнувањето на цела зграда

Преку ден,  на прозорецот, ги покажуваше своите страшни волчји заби
ноќе на прозорецот,  танцуваше со ѓаволски остри канџи
кон нашите гнезда

Вознемирени нашите гласните жици постепено се вкочанија
како шупливо старо дрво
Оттука, луѓето пренесоа насекаде:
Оscine е вид на птица која не пее.
1969