за нас

11200785_10206894168941175_7029296155317792234_n-2-392x280

 

За будноста

Под наездата на ветрот, дождовите и грмотевиците се раѓаат првите цутови, убавината на природата и животот.

Како први цутови, полека тивко, се вовлекуваат во нас, чувствително и нежно и идеите и визиите, за она што треба да биде Утре.

Секој ден e нова мисија, пат за промена, во кој треба да тргнеме од себе, од сите убавини и љубовта која го мотивира светот, за разлика од деструктивноста на суровоста која не опкружува.

Ајде да не сонуваме будни, да се разбудиме ,  Сонот да стане Реалност.

Останете будни со нас…

 Оливера Доцевска 

 

 

         Сите права се заштитени. Член 16 Устав на РМ.Здружение за заштита на човекови права и слободи Јустиција, Македонија

         Содржината на натписите и ставовите содржани на сајтот се на лична одговорност и во ниту еден случај не можат да бидат одраз на ставовите и погледите на Здружението Јустиција.

budnost.mk e проект на Јустиција, волонтерски проект,  уредуван од :

Оливера Доцевска

 

 

 

Leave a Reply